វីដេអូមេរៀនរបស់ថ្នាក់ទី៣

វីដេអូមេរៀនរបស់ថ្នាក់ទី៣ វិដេអូមេរៀនរបស់ថ្នាក់ទី៣ មុខវិជ្ជា “បំណិនជីវីត” ប្រធានបទ “របៀបធ្វើបាយឆា” Video lesson from our Grade 3 class. Subject: “Social Skills” Topic: How to make fried rice ….………………………………………… SUNRISE SCHOOL […]

How to make a banana ice cream

វិធីធ្វើការ៉េមចេក សូមរីករាយទស្សនាវីដេអូមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូថ្នាក់ទី១ បង្រៀនលើមុខវិជ្ជាៈ បំណិនជិវិត ប្រធានបទៈ” វិធីធ្វើការ៉េមចេក” វត្ថុបំណងមេរៀនគឺ កុមារប្រើញាណទាំងប្រាំ សង្កេត ស្តាប់ ប៉ះ ស្រង់ក្លិន និងភ្លក់រសជាតិ ក្នុងការទទួលចំណេះដឹង។ បណ្តុះស្មារតីឱ្យសិស្សចេះច្នៃប្រឌិត និងយល់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើក្រោយពីរៀនរួច ដែលប្អូនៗកុមារអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេ។ Please enjoy the video from our grade 1 […]

តើហេតុអ្វីបានជាសាលារៀន សាន់រ៉ាយគឺជាសាលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នក?

តើហេតុអ្វីបានជាសាលារៀន សាន់រ៉ាយគឺជាសាលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នក?   តើហេតុអ្វីបានជាសាលារៀន សាន់រ៉ាយគឺជាសាលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នក? ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ កញ្ញា Amelia Green អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនឹងធ្វើបទបង្ហាញជូនលោកអ្នកលម្អិតនៅក្នុងវីឌីអូខាងក្រោម សូមអញ្ជើញទស្សនា។ Why is Sunrise School the best school for your kids? Our English Program Coordinator […]

សូមរីករាយទស្សនាសកម្មភាពសប្បាយៗនៃការលេងល្បែង ប្រជាប្រិយខ្មែរក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តសាន់រ៉ាយ!!

សូមរីករាយទស្សនាសកម្មភាពសប្បាយៗនៃការលេងល្បែង
ប្រជាប្រិយខ្មែរក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តសាន់រ៉ាយ!!
….…………………………………………
SUNRISE SCHOOL
For more info:
Tel: 023 988 883/ 023 866 657
Email: sunrise.usschool@gmail.com
Website: www.sunriseschool.edu.kh
Telegram Channel:https://t.me/sunriseschoolcambodia

តើឪពុកម្តាយគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជួយគាំទ្រទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនៗលោកអ្នក?

តើឪពុកម្តាយគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជួយគាំទ្រទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនៗលោកអ្នក?ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនានូវវីឌីអូខាងក្រោម សូមអរគុណ!

How can I support my child’s learning? Watch this video for more detail, thank you!