អបអរសាទរសង្ក្រាន្តសាន់រ៉ាយឆ្នាំ ថ្មីឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក

ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ ឈាងចូល ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧

តោះជួបគ្នាថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

….…………………………………………

SUNRISE SCHOOL

For more info:

Tel: 023 988 883/ 023 866 657

Email: sunrise.usschool@gmail.com

Website: www.sunriseschool.edu.kh

Telegram Channel: https://t.me/sunriseschoolcambodia

YouTube : www.youtube.com/@sunriseschoolcambodia

 

#Sunrise_School